Styret i Fitjar Kraftlag SA

Det nye styret etter årsmøtet 7. juni 2018:

  • Agnar Aarkog - Styreleiar
  • Simen Løland Aarskog - Styremedlem
  • Mette Fitjar - Styremedlem
  • Torstein Grimen - Styremedlem
  • Erlend Dalen - Styremedlem (tilsette)

Varamedlemmer:

  • Ingrid Sundal - Varamedlem
  • Magne Siglen - Varamedlem
  • Oddbjørg Lillenes - Varamedlem (tilsette)