Støtte til ålmennyttige tiltak

 

Fitjar Kraftlag gjev støtte til ålmennyttige føremål i Kraftlaget sitt forsyningsområde, ved overskot i selskapet. Hittil har det vore prioritert tiltak som primært kjem born og ungdom til gode, men alle ålmennyttige tiltak vil verta vurderte. Midlane vert gjeve til lag, foreiningar, organisasjonar eller enkeltpersonar, og tiltak til nytte for bygda.

utdeling_av_midlar.jpeg

Støtte til ålmennyttige føremål 2017

  • Bak frå venstre: Gisle Levåg (Fitjar IL), Onar Westerheim (Stord IL Skeisegruppa), Agnar Aarskog (styreleiar i Fitjar Kraftlag SA), Evy Skogedal (NFU Stord/Fitjar), Gerda Øen (Stord/Fitjar Turlag)
  • Rekke 2, frå venstre: Kitty Træet (Fitjar Musikklag), Nils Ingmar Hageberg (Fitjar Sokn), Ellinor Austad Bergesen (Fitjar Frivilligsentral), Annbjørg Elise Stjern Tvedt (Fitjar Diakoninemnd)
  • Rekke 3, frå venstre: Ida Marlen Havn (Øvrebygda 4H), Anna Bodil Hestenes Tislevoll (Fitjar Skyttarlag), Elisabeth Livastøl (Fitjar Skulekorps), Sukhwinder Koløen (Fitjar Shotokan Karateklubb)
  • Framme frå venstre: Liv Mari Koløen Lønning (Rimbareid Skule 2002-kullet), Ole Lønning (Fitjar Racingteam), Kjell Nesbø (Stord/Fitjar Demensforening), Monika Hatlevik (Kalveid Vel)