Støtte til ålmennyttige føremål

 

Velkommen!

Her kan du søkje om støtte til ålmennyttige tiltak!
Kraftlaget støttar i fyrste rekkje tiltak retta mot barn og ungdom, samt tiltak i Kraftlaget sitt forsyningsområde som kan koma alle til nytte.

Profilering

Det er viktig for Kraftlaget å profilera seg i lokalsamfunnet og derfor ynskjer me at dei som får tildelt midlar gjev ei motyting for støtta i form av profilering av Kraftlaget.

Profilering kan gjennomførast på ulike måtar, saman finn me ei løysing. Ein måte er at de kan ha logoen til Kraftlaget på nettsida dykkar (dersom de har ei) som viser Kraftlaget som ein samarbeidspartnar. De kan profilera Kraftlaget med skilt, klistremerke eller plakatar der me gjer bidrag til tiltak som bygg, leikeplassar osv. eller gjennom marknadsføring som logo på utstyr, drakter, bilar, i annonse, reklame på stevner eller omtale som samarbeidspartnar i reportasjar, klubbavis, årsmeldingar osv.

Me vil sjølvsagt bidra med reklameartiklar, skilt, klistremerke, logo osv.

Føresetnader

Det er ein føresetnad at ein stiller opp på utdelinga arrangert av Kraftlaget for å få tildelt midlar og det vert stilt krav til dokumentajon på bruk av midlane og profileringstiltak før pengane vert utbetalt.

Søknadsfrist: 15. mars 2019

 

Støtte til ålmennyttige føremål 2019

Utdeling 2019.JPG

Mandag 29. april var det igjen tid for utdeling av midlar her på Kraftlaget.
Det vart til saman tildelt 550 000 kroner.

Desse fekk tildelt midlar:
2004 kullet Rimbareid skule, tur med aktive fredsreiser (24 000)
Stord Røde Kors Barnehjelpen (5 000)
Fitjar Idrettslag, støttemidlar (120 000)
Stiftinga Fitjar Frivilligsentral, ope Hus for ungdom (25 000)
Søre Stølen velforening, midler til lekeapparat (10 000)
Fitjar bygdeungdomslag, støtte til nye vinduer (50 000)
Vestbøstad vel, oppgradering av badeplass (50 000)
Temakveldgruppa / Fitjar Sokn (5 000)
Fitjar racingteam, ungdomstiltak (10 000)
MOT Fitjar, (6 000)
Fitjar Teaterlag, lyd utstyr (50 000)
Fitjar kyrkje, diakoninemnda (10 000)
Fitjar skytterlag, Elektroniske skyteskiver & innreiing av miniatyrhus (25 000)
Fitjar Mållag, foredrag ved Hege Myklebust (5 000)
Fitjar eldreråd, Eldredagen (10 000)
Fitjar sogelag, merking av historiske turstiar og utgivelse av Fitjarminne (15 000)
Dåfjorden velforening, verskjul/gapahuk og brygge for kanoer (20 000)
Osternes grendalag, Grillhytte på Tuftelandsfjellet (20 000)
Venner av slåtterøy fyr, Støtte til krane (20 000)
Redningsselskapet RS Ung Stord, sjøvett for barn og unge (10 000)
Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag, investering i nye instrument  (60 000)


Støtte til ålmennyttige føremål 2018

DSC_0099.JPG

Tirsdag 8. mai var det utdeling til ålmennyttige føremål her på Kraftlaget. 
Det vart til saman tildelt 519 000 kroner.

Desse fekk tildelt midlar:
Fitjar racingteam (8 000 kr), Velferdslaget Stord ambulanse (10 000 kr), Fitjar frivilligsentral (25 000 kr), Fitjar eldreråd (5 000 kr), Fitjar Idrettslag (100 000 kr), Stord Fitjar demensforening (5 000 kr), Strand Motorsport (5 000 kr), 2003 kullet Rimbareid skule (polentur, 26 000 kr), Fitjar musikklag (25 000 kr), Stord Fitjar røde kors hjelpekorps (15 000 kr), Osternes mannskor (15 000 kr), Fitjar skyttarlag (120 000 kr), Dåfjorden velforening (10 000 kr), Fitjar skulekorps
(30 000 kr), Fitjar shotokan karateklubb (20 000 kr), Stord-Fitjar turlag (100 000 kr).


Støtte til ålmennyttige føremål 2017

  • Bak frå venstre: Gisle Levåg (Fitjar IL), Onar Westerheim (Stord IL Skeisegruppa), Agnar Aarskog (styreleiar i Fitjar Kraftlag SA), Evy Skogedal (NFU Stord/Fitjar), Gerda Øen (Stord/Fitjar Turlag)

  • Rekke 2, frå venstre: Kitty Træet (Fitjar Musikklag), Nils Ingmar Hageberg (Fitjar Sokn), Ellinor Austad Bergesen (Fitjar Frivilligsentral), Annbjørg Elise Stjern Tvedt (Fitjar Diakoninemnd)

  • Rekke 3, frå venstre: Ida Marlen Havn (Øvrebygda 4H), Anna Bodil Hestenes Tislevoll (Fitjar Skyttarlag), Elisabeth Livastøl (Fitjar Skulekorps), Sukhwinder Koløen (Fitjar Shotokan Karateklubb)

  • Framme frå venstre: Liv Mari Koløen Lønning (Rimbareid Skule 2002-kullet), Ole Lønning (Fitjar Racingteam), Kjell Nesbø (Stord/Fitjar Demensforening), Monika Hatlevik (Kalveid Vel)

utdeling_av_midlar.jpeg