Bli medlem/partseigar i Fitjar kraftlag

Her kan du registrera deg for å bli medlem/partseigar i samvirkelaget Fitjar Kraftlag.

Alle som har nettabonnement hos Fitjar Kraftlag kan bli medlem (dei som betaler nettleige) og det kostar kr 1500, som er eit eingangsbeløp. Som medlem vert du eigar i selskapet, og du får rett til kjøpsutbytte i høve til din handel med laget.

Samtykke *
Etter innmelding vil du motta eit brev med informasjon om betaling samt eit partsbrev som viser at du er medlem. Parten vert gjort gyldig når den er betalt.