Bli medlem/partseigar i Fitjar kraftlag

Her kan du registrera deg for å bli medlem/partseigar i samvirkelaget Fitjar Kraftlag.

Alle kundar av Fitjar Kraftlag som er busette i, har eigedom i, eller har registrert forretningsadresse innanfor konsesjonsområdet kan bli medlem og det
kostar kr 1500, som er eit eingangsbeløp. Som medlem vert du eigar i selskapet, og du får rett til kjøpsutbytte i høve til din handel med laget.

Samtykke *
Etter innmelding vil du motta eit brev med informasjon om betaling samt eit partsbrev som viser at du er medlem. Parten vert gjort gyldig når den er betalt.