Bli medlem i Fitjar kraftlag

Her kan du registrera deg for å bli medlem i samvirkelaget Fitjar Kraftlag.

Alle kundar av Fitjar Kraftlag som er busette i, har eigedom i, eller har registrert forretningsadresse innanfor Fitjar Kommune og delvis Stord- og Bømlo kommune (avgrensa til det tidligare konsesjonsområdet) kan bli medlem. Det kostar kr 1500, som er eit eingangsbeløp du får tilbake om du skulle velga å melda deg ut igjen. Som medlem i selskapet får du rett til å delta på årsmøtet og påverka selskapet, og du får rett til kjøpsutbytte i høve til din handel med laget.

Dette betyr at du får kjøpsutbytte på all handel du har med Fitjar Kraftlag. Det gjeld breiband/altibox og straumen du brukar i heimen eller på hytta.
Sjå meir om kjøpsutbytte her.

Samtykke *
Etter innmelding vil du motta eit brev med informasjon om betaling. Medlemskapet vert gjort gyldig når det er betalt. Me vil og sende deg informasjon pr. epost angåande ditt medlemskap.