Bli medlem i Fitjar kraftlag

Her kan du registrera deg for å bli medlem/partseigar i samvirkelaget Fitjar Kraftlag.

Alle kundar av Fitjar Kraftlag som er busette i, har eigedom i, eller har registrert forretningsadresse innanfor Fitjar Kommune og delvis Stord- og Bømlo kommune (avgrensa til det tidligare konsesjonsområdet) kan bli medlem og det kostar kr 1500, som er eit eingangsbeløp. Som medlem i selskapet får du rett til å delta på årsmøtet og påverka selskapet, og du får rett til kjøpsutbytte i høve til din handel med laget.

Samtykke *
Etter innmelding vil du motta eit brev med informasjon om betaling. Medlemskapet vert gjort gyldig når det er betalt. Me vil og sende deg informasjon pr. epost angåande ditt medlemskap.