ekstraORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA torsdag 22. november 2018 kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

Generell informasjon om omstrukturering og transaksjonen med Haugaland Kraft:

Her finn du blant anna ei artikkelsamling om bakgrunnen for omstruktureringa og transaksjonen, samt anna informasjon.

Registrering:

Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 – 18.30
Fitjar Kraftlag, Årskog: Same dag kl 08.00 – 15.30